หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการเรียนรู้แบบ Child Centered Approach โดยเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน กับกลุ่มเพื่อนในวัยเรียนรู้เดียวกัน สอนโดยทีมครูประสบการณ์ระดับโลก ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กทุกคน รวมถึงประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำขั้นสูง จากสถาบันระดับโลกทั้งในประเทศออสเตรเลียและยุโรป