หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการเรียนรู้แบบ Child Centered Approach โดยเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน กับกลุ่มเพื่อนในวัยเรียนรู้เดียวกัน สอนโดยทีมครูประสบการณ์ระดับโลก ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กทุกคน รวมถึงประกาศนียบัตรและประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำขั้นสูง จากสถาบันระดับโลกทั้งในประเทศออสเตรเลียและยุโรป

BABY POOL courses focus on Child Centered Approach, developing swimming skills as per individual child pace, through fun activities among same age group of children.  Our world class experienced teachers are all certified in Swim Teaching for Babies and Toddlers, including for competitive swimming, from famous Swimming Association in Australia and Europe. 

สาระน่ารู้ BABY POOL Content

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 1)

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POO...

Read More

VDO Library