เรามุ่งเน้นกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของเด็กๆ  รวมถึงการสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ผ่านกิจกรรมหลากหลายในชั้นเรียน โดยแบ่งเทอมการเรียนทุก 3 เดือนตามรายไตรมาส  ใน 1 เทอมมี 10 หรือ 11 สัปดาห์ตามปฏิทิน  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 30 นาที  การรับสมัครนักเรียนใหม่จะทำก่อนเปิดเทอม 3-4 สัปดาห์  เพราะเด็กเล็กเรียนรู้โดยการทำซ้ำ (Repetition) เราจึงเน้นย้ำให้เด็กๆมาเรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  หลักสูตรของเราสร้างสรรค์จากประสบการณ์ตรงของครูผู้ฝึกสอนทั้งชาวยุโรป ออสเตรเลียและเอเซีย และนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับคนไทย  การแบ่งกลุ่มเป็นไปตามอายุและพัฒนาการของเด็กๆดังนี้
 

Our swimming activities help babies develop physically and mentally, including bonding with parents through various fun water activities.  Our semester is quarterly basis (3 months period).  One semester has 10 or 11 weeks with 30 minutes per class every week.  New student enrollment will be 3-4 weeks before semester starts.  As babies learn from repetition, we do courage students to swim every week continuously.  Our courses are developed from long experience of our skillful teachers from Europe, Australia and Asia, and adjusted to fit local culture.  We have 4 age-group classes:

 

Baby 1 : 4 – 12 months

Baby 2 : 1 – 2 years

Toddler : 2 – 4 years

4 Strokes : 4 - 12 years

Squad: 6 - 12 years


เสาร์ – อาทิตย์   9.00น – 18.00 น  | Weekends (Sat – Sun): 9.00hr – 18.00hr
อังคาร – ศุกร์     10.30น – 18.00 น | Weekdays (Tue – Fri): 10.30hr – 18.00hr
      
กรุณาจองชั้นเรียนก่อนเปิดคอร์สอย่างน้อย 1 เดือน
Please book the class at least 1 month before starting of semester

STANDARD POOL (Rangsit, Bangna, Sukhumvit38, Sriracha, Chiang Mai)
Baby1, Baby2, Toddler1: 8,250 บาท + ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 1,000 บาท (1 คอร์ส มี 11 ครั้งสำหรับ Q2-18)
8,250 Baht + Registration Fee 1,000 Baht (once only fee) (11 classes per Q2-18 semester)


Toddler2: 8,500 บาท + ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 1,000 บาท (10+2 ครั้ง)
8,500 Baht + Registration Fee 1,000 Baht (once only fee),(10+2 classes)


PLUS POOL (Ratchapruek, Ekkamia-Ramintra, Panya-Intra)
Baby1, Baby2, Toddler1: 9,790 บาท + ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 1,000 บาท (1 คอร์ส มี 11 ครั้งสำหรับ Q2-18)
9,790 Baht + Registration Fee 1,000 Baht (once only fee) (11 classes per Q2-18 semester)


Toddler2: 10,000 บาท + ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 1,000 บาท (10+2 ครั้ง)
10,000 Baht + Registration Fee 1,000 Baht (once only fee),(10+2 classes)


EXCLUSIVE POOL and Mini-EXCLUSIVE POOL(Bangna)
Baby1, Baby2, Toddler1, Toddler2: 13,000 บาท + ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 1,000 บาท (1 คอร์ส มี 10+2 ครั้งสำหรับ Q2-18)
13,000 Baht + Registration Fee 1,000 Baht (once only fee) (10+2 classes per Q2-18 semester)