เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ? ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถด้นกายภาพของพวกเขา รวมถึงประสบการณ์การว่ายน้ำระยะยาวที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจและว่ายเป็นได้ง่ายขึ้น เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนที่ BABY POOL จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Beginner โดยแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ตามอายุของเด็กๆเมื่อเริ่มเรียน คือ 4-12 เดือน 1-2 ปี และ 2-4 ปี จากนั้นด็กๆจะค่อยๆมีทักษะใหม่ๆพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆ อาจมีบางปัจจัยที่มักจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนว่ายน้ำ เช่น ความสบายใจ ความมั่นใจและประสบการณ์ ความถี่ในการฝึก ความสามารถของร่างกาย การสนับสนุนและกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และทัศนคติของพ่อแม่ต่อการฝึกว่ายน้ำ

ที่ BABY POOL Thailand ทารกและเด็กเล็กสามารถเริ่มหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน หรือบางครอบครัวอาจมาเริ่มเมื่ออายุ 1-2 ปี หลังจาก 2-3 สัปดาห์แรกของการเรียนให้คุ้นชินกับน้ำ พวกเขาจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจในน้ำมากขึ้น เมื่อพวกเขาสบายใจเขาจะสามารถเรียนรู้การกลั้นหายใจและการดำน้ำได้ เด็กๆส่วนใหญ่ที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องภายใน 1 เทอมหรือ 3 เดือน จะสามารถดำน้ำถึง 1-3 วินาที หรือดำน้ำไปจับขอบสระได้ รวมถึงนั่งโดดจากขอบสระได้ ทั้งนี้แต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการที่ต่างกันอันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพและการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กจะได้เรียนการลอยตัวหงาย (Back Float) การเตะขา โดยทั้งหมดผ่านการมีส่วนร่วมในเพลงและเกมส์ต่างๆด้วยความสนุกสนานกับคุณพ่อคุณแม่ แน่นอนว่าอาจจะมีบางคนที่ยังกลัวและต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นๆ แต่การเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และกำลังใจจากพ่อแม่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อย่างแน่นอน

หลังจากเด็กๆผ่านการฝึกเหล่านี้มา พวกเขาจะสามารถเริ่มเรียนรู้การยืนโดดจากขอบสระ การหมุนตัวเพื่อกลับมาจับขอบสระ และการว่ายน้ำไปจับขอบสระเพื่อเป็นทักษะความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety Skills) รวมถึงการเก็บสิ่งของใต้น้ำ เด็กๆที่เรียนเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป จะมีการควบคุมการกลั้นหายใจ (Breath Control) ที่ดีมาก ความสามารถในการเตะขา รวมถึงพื้นฐานของการว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle Swim)ได้ เด็กๆส่วนใหญ่ที่เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 4-6 เดือนจนถึงอายุ 2-3 ปี จะสามารถฝึกการว่ายน้ำได้ด้วยตัวเอง (Independent swim) และขึ้นมาหายใจด้วยตนเอง พวกเขาจะดำน้ำได้อย่างสมัครใจและสามารถลอยหงายได้เอง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถลอยหงายได้อย่างสบายใจเมื่ออายุ 3 ปี เมื่ออายุ 3-4 ปี เด็กจะสามารถว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle) ด้วยตนเองทั้งแบบมีอุปกรณ์ช่วย (Swimming Aids) หรือไม่มีก็ได้ หลายคนสามารถพลิกตัวจากคว่ำเป็นหงายและหงายเป็นคว่ำได้ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ พวกเขาจะสามารถยืนโดดลงน้ำ ว่ายกลับมาจับขอบสระ และพลิกตัวในน้ำได้แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะสามารถฝึกว่ายฟรีสไตล์ (Freestyle) และกรรเชียง (Back Stroke) ขั้นพื้นฐานได้เลย เราเรียกว่า Stroke Development

เพียงไม่กี่ปี เด็กๆจะมีทักษะการว่ายน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างง่ายดายและมั่นใจ และนี่คือประโยชน์ที่สำคัญของการเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ทารก BABY POOL สอนทักษะต่างๆให้เด็กๆเมื่อพวกเขาพร้อมเท่านั้น เราจะไม่บังคับให้เขาทำ หากแต่การฝึกฝนด้วยการให้กำลังใจ และด้วยการใช้กิจกรรมและเทคนิคที่ถูกวิธีและสนุกสนานของคุณครูจะสร้างทักษะเหล่านั้นขึ้นมาได้ในที่สุด

Written by: Saman, Swimming Coach and Ratabongkot S. @ BABY POOL Thailand
เรียบเรียงโดย: MaxFin @ BABY POOL Thailand

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

การเลือกสระว่ายน้ำที่เหมาะสมให้เบบี๋และเด็กเล็ก

การจะเลือกสระว่ายน้ำที่เหมาะสมให้ลูกของท่านว่ายนั้น มีหลายปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินท...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 1)

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POO...

Read More