บทความจาก Health Protection Suveillance Center, Ireland เรื่อง คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) เกี่ยวกับ COVID-19 ในแหล่งน้ำดื่มคลอรีนและสระว่ายน้ำคลอรีน 5 มีค. 2563

บันทึกคำแนะนำนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับว่า coronavirus (ไวรัส COVID-19) สามารถส่งผ่านทางแหล่งน้ำดื่มคลอรีนหรือน้ำในสระว่ายน้ำได้หรือไม่

การใช้คลอรีนเป็นวิธีบำบัดน้ำที่ใช้กันมากที่สุดในไอร์แลนด์ ทั้งในน้ำดื่มและสระว่ายน้ำ และมีประวัติยาวนานในการป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำ

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้คลอรีนเข้มข้นในน้ำดื่ม รวมถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ (เวลาสัมผัส) เพื่อให้เชื้อโรคที่เป็นอันตรายถูกฆ่าตาย นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับระดับของคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ

หากแหล่งน้ำดื่มหรือสระว่ายน้ำมีการใช้คลอรีนตามคำแนะนำ ในปัจจุบัน / แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพียงพอที่จะยับยั้งไวรัส COVID-19 หรือไม่?
สำหรับน้ำดื่มการใช้คลอรีน คำแนะนำปัจจุบัน หมายถึงค่า Ct อย่างน้อย 15 mg. นาที / ลิตร (เช่น การสัมผัสกับคลอรีนอิสระ 0.5 mg / l เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที) 1
สำหรับสระว่ายน้ำการใช้คลอรีนให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำปัจจุบัน / แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด หมายถึงการบำรุงรักษาคลอรีนอิสระที่เหลืออย่างน้อย 1.0 มก. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภทของสระว่ายน้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้). 2, 6

ตอบ:
ใช่ - การปฏิบัติตามแนวทางการฆ่าเชื้อที่แนะนำในปัจจุบันเพียงพอที่จะยับยั้งไวรัส COVID-19 ในน้ำดื่มคลอรีนและสระว่ายน้ำ
เหตุผล:
ไวรัสมีชื่อเทคนิค SARS-CoV-2 เป็นไวรัสที่ระบุใหม่ แต่เป็น Coronavirus ลำดับที่เจ็ด ที่รู้จักกันว่าติดเชื้อในมนุษย์ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า COVID-19 ไวรัสนี้อยู่ในตระกูล Coronavirus เดียวกับกลุ่มอาการหายใจเฉียบพลันรุนแรง Coronavirus (SARS-CoV หรือ SARS) และกลุ่มอาการทางเดินหายใจของตะวันออกกลาง Coronavirus (MERS-CoV หรือ MERS) ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของไวรัส Coronavirus สองตัวก่อนหน้า3

เนื่องจาก SARS และ MERS มาจากตระกูลเดียวกันของ coronaviruses พวกมันจึงมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางชีวเคมีที่คล้ายคลึงกันและเส้นทางการส่งสัญญาณที่เทียบเท่ากัน เช่น COVID-19 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเฉพาะ COVID- 19 เราพึ่งพาข้อมูล SARS, MERS และ coronavirus ตัวแทนในการคาดการณ์ประเมินและจัดการความเสี่ยง3
สารพันธุกรรมของไวรัสบรรจุอยู่ภายในโครงสร้างโปรตีนที่เรียกว่า capsids ไวรัสแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม

ไวรัสที่เปลือกห่อหุ้ม (enveloped) อยู่นั้นล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มไขมันด้านนอก

ไวรัสที่ไม่มีเปลือกชั้นนอกหุ้ม (non-enveloped) (แบ่งออกเป็นขนาดใหญ่ที่ไม่มีเปลือกชั้นนอกหุ้ม (non-enveloped) และขนาดเล็กที่ไม่มีเปลือกชั้นนอกหุ้ม (non-enveloped))

ขาดเยื่อหุ้มเซลล์นี้ ไวรัสที่เปลือกหุ้ม (enveloped) เซลล์นี้ ปัจจุบันมีโปรตีนของไวรัสเป็นสื่อกลางที่มีผลผูกพันกับเซลล์โฮสต์4

สำคัญคือ ไวรัสที่เปลือกหุ้ม (enveloped) นั้นง่ายต่อการทำลาย SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่มีบทบาทในการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นไวรัสที่เปลือกหุ้ม (enveloped) และทำให้ง่ายในการฆ่าไวรัสทั้งสามชนิด

สำหรับน้ำดื่มแผนภาพตามปกของเนื้อหานี้5 กำหนดประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของคลอรีนและ UV (แสงอุลตร้าไวโอเล็ต) ในการยับยั้งเชื้อไวรัสต่าง ๆ

Coxsackievirus Poliovirus และ Rotavirus เป็นตัวอย่างของไวรัสที่ไม่มีเปลือกชั้นนอกหุ้ม (non-enveloped) จะเห็นได้ว่าไวรัสเหล่านี้ถูกปิดการทำงานที่คลอรีน Ct น้อยกว่า 15mg. นาที / ลิตร ดังนั้นไวรัสที่ห่อหุ้มเช่นไวรัส COVID-19 จะถูกปิดการทำงานด้วยค่า Ct ที่ต่ำกว่า


สระว่ายน้ำ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำใช้เหตุผลเดียวกันกับมาตรฐานเช่น PWTAG 20162 และ EHOA6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอันตรายทางจุลชีววิทยาในสระว่ายน้ำที่ได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
โปรดทราบว่าปริมาณคลอรีนอิสระที่แนะนำขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่ใช้ในสระว่ายน้ำหรือคลอรีน ตัวอย่างเช่น สระสปา (spa jacuzzis) จำเป็นต้องมีสารตกค้างสูงกว่า อ้างถึงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียด
ประเด็นสำคัญคือการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมจะควบคุมความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 ในน้ำได้

ข้อมูลอ้างอิง
1. World Health Organisation recommendation quoted in Environmental Protection Agency Water Treatment Manual Disinfection 2011 page 43.
2. PWTAG Code of Practice for Swimming Pool Water ? 2016 Updated to reflect the requirements of Managing Health and Safety in Swimming Pools (HSG179) jimbutterworth.co.uk/2pwtag.pdf
3. https://www.wef.org/news-hub/wef-news/the-water-professionals-guide-to-the-2019- novel-coronavirus/ accessed 2nd March 2020
4. Select Effective Disinfectants for Use Against the Coronavirus That Causes COVID-19
https://www.infectioncontroltoday.com/environmental-services/select-effectivedisinfectants- use-against-novel-virus-covid-19 accessed 2nd March 2020
5. Environmental Protection Agency Water Treatment Manual Disinfection 2011
6. Environmental Health Standards for Swimming Pools, Spa Pools, Hydrotherapy Pools and other Multi-user Pools. Environmental Health Officers Association ISBN No. 0-9537955-1-9

สระว่ายน้ำที่มีการใช้คลอรีนในการบำบัด สามารถป้องกัน COVID 19 ได้หรือไม่?

บทความจาก Health Protection Suveillance Center, Ireland เรื่อง คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) เก...

Read More

อะไรคือพื้นฐานที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL

การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและ...

Read More

ทำไมน้ำในสระ BABY POOL ถึงต้องเป็นน้ำอุ่น?

นอกจาก BABY POOL จะจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจเชื้อโรคเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กๆแล้วนั้น BABY...

Read More