เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ?

ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถด้นกายภาพของพวกเขา รวมถึงประสบการณ์การว่ายน้ำระยะยาวที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจและว่ายเป็นได้ง่ายขึ้น เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนที่ BABY POOL จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Beginner และจะค่อยๆมีทักษะใหม่ๆพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆ อาจมีบางปัจจัยที่มักจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนว่ายน้ำ เช่น ความสบายใจ ความมั่นใจและประสบการณ์ ความถี่ในการฝึก ความสามารถของร่างกาย การสนับสนุนและกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และทัศนคติของพ่อแม่ต่อการฝึกว่ายน้ำ

ที่ BABY POOL Thailand ทารกสามารถเริ่มหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน หลังจาก 2-3 สัปดาห์แรกของการเรียนให้คุ้นชินกับน้ำ พวกเขาจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจในน้ำมากขึ้น เมื่อพวกเขาสบายใจเขาจะสามารถเรียนรู้การกลั้นหายใจและการดำน้ำได้ เด็กๆที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 11 เดือน หลายคนจะสามารถดำน้ำถึง 5 วินาที หรือดำน้ำไปจับของสระได้ รวมถึงนั่งโดดจากขอบสระได้ เด็กจะได้เรียนการลอยตัวหงาย (Back Float) การเตะขา โดยทั้งหมดผ่านการมีส่วนร่วมในเพลงและเกมส์ต่างๆด้วยความสนุกสนานกับคุณพ่อคุณแม่

หลังจากเด็กๆผ่านการฝึกเหล่านี้มา ในช่วงอายุ 1-2ปี พวกเขาจะสามารถเริ่มเรียนรู้การยืนโดดจากขอบสระ การหมุนตัวเพื่อกลับมาจับขอบสระ และการว่ายน้ำไปจับขอบสระเพื่อเป็นทักษะความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety Skills) รวมถึงการเก็บสิ่งของใต้น้ำ เด็กที่เรียนจนถึงอายุ 2 ปี จะมีการควบคุมการกลั้นหายใจ (Breath Control) ที่ดีมาก ความสามารถในการเตะขา รวมถึงพื้นฐานของการว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle Swim)ได้แล้ว จนถึงอายุ 2-3 ปี เด็กจะสามารถฝึกการว่ายน้ำได้ด้วยตัวเอง (Independent swim) และการขึ้นมาหายใจ พวกเขาจะดำน้ำได้อย่างสมัครใจและสามารถลอยหงายได้เอง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถลอยหงายได้อย่างสบายใจเมื่ออายุ 3 ปี เมื่ออายุ 3-4ปีเด็กจะสามารถว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle) ด้วยตนเองทั้งแบบมีอุปกรณ์ช่วย (Swimming Aids) หรือไม่มีก็ได้ หลายคนสามารถพลิกตัวจากคว่ำเป็นหงายและหงายเป็นคว่ำได้ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ พวกเขาจะสามารถยืนโดดลงน้ำ ว่ายกลับมาจับขอบสระ และพลิกตัวในน้ำได้แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะสามารถฝึกว่ายฟรีสไตล์ (Freestyle) และกรรเชียง (Back Stroke) ขั้นพื้นฐานได้เลย เราเรียกว่า Stroke Development

เพียงไม่กี่ปี เด็กๆจะมีทักษะการว่ายน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างง่ายดายและมั่นใจ และนี่คือประโยชน์ที่สำคัญของการเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 4 เดือน BABY POOL สอนทักษะต่างๆให้เด็กๆเมื่อพวกเขาพร้อมเท่านั้น เราจะไม่บังคับให้เขาทำ หากแต่การฝึกฝนด้วยการให้กำลังใจ และด้วยการใช้กิจกรรมและเทคนิคที่ถูกวิธีและสนุกสนานของคุณครูจะสร้างทักษะเหล่านั้นขึ้นมาได้ในที่สุด

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

น้องต้องใส่แว่นตาว่ายน้ำมั้ยคะ?

สำหรับน้องๆอายุ 2 ขวบขึ้นไป การเรียนว่ายน้ำมักจะต้องมีการดำน้ำ หรือเอาหน้าลงน้ำมากขึ้นๆ ซึ่งอาจทำให้แสบตาได้ บางครั้ง...

Read More

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More