บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
หลักสูตรแบบ Child Centered Approach คืออะไร?


การเรียนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็กด้วยหลักสูตรแบบ Child Centered หรือ พัฒนาการตามวัยอย่างมีความสุข นับเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นการเรียนว่ายน้ำอย่างสนุกสนานให้ทารกและเด็กเล็กได้พัฒนาทักษะไปตามวัยของเขา อย่าลืมว่าทารกและเด็กเล็กเรียนรู้ที่จะเดิน พูด และอ่านในอายุที่ต่างกัน  พวกเขาก็เรียนที่จะว่ายน้ำด้วยความรวดเร็วที่ต่างกันด้วย  สำคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่คาดหวังอย่างเร่งรัดเกินกว่าความพร้อมของลูก  ตัวอย่างเช่น  เด็กทุกคนต้องเรียนการเตะขาเพื่อว่ายน้ำ แต่บางคนสามารถทำได้ตั้งแต่วันแรก ในขณะที่บางคนอาจจะทำได้หลังจากฝึกฝนและต้องจูงใจอยู่หลายครั้ง  การเตะขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนไม่ได้บอกว่าเด็กดีกว่า ฉลาดกว่า หรือแข็งแรงกว่าเด็กคนอื่น  เหนือสิ่งอื่นใดเด็กๆควรจะเรียนอย่างมีความสุขและอยากจะกลับมาว่ายน้ำอีก

Credit: MaxFin and Saman T. @BABY POOL Thailand  


Post : 2015-10-17 20:01:30

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand