บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ


Kicking Reflex ปฏิกิริยาการเตะขา

มีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายแบบในทารก  และเราสามารถนำการตอบสนองเหล่านี้มาใช้ในการเรียนว่ายน้ำ  ปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติของร่างกายต่อสิ่งเร้าหลากหลายแบบ  ทารกบางคนจะเริ่มเตะขาทันทีที่เราเอาเค้าลงน้ำในสระ  และพยายามขยับร่างกาย เหยียดแขนขาทั้งตัวเพื่อขยับตัวในน้ำ  ทารกบางคนจะเตะขาเมื่อเค้าถูกขยับตัวซ้ายขวาหรือหมุนตัวเค้าไปรอบๆในน้ำ  ในขณะที่บางคนอาจจะนิ่งไม่ขยับตัวเลยก็ได้   เราเรียกว่า Kicking Reflex หรือ ปฏิกิริยาการเตะขา 

ระหว่างปฏิกิริยานี้ ร่างกายของทารกจะมีตื่นเต้นมีความสุขในการขยับตัวตั้งแต่วัยเล็ก และเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณพ่อคุณแม่และทารกในการเคลื่อนไหวตัวในน้ำ  การตอบสนองนี้จะคงอยู่ประมาณ 9 เดือน

แม้ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจ  แต่เราสามารถนำเอาการตอบสนองนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนว่ายน้ำ  โดยทารกจะสามารถเรียนรู้ที่จะเตะขา  และพัฒนาไปสูการทักษะอื่นที่ดีได้เมื่อสมองและร่างกายของเขาพร้อมสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้แล้ว  จากโอกาสในการเตะขาและออกกำลังในการเรียนว่ายน้ำนี้เอง เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนได้ในคลาสว่ายน้ำโดย ใช้การออกคำสั่งแบบทั้งที่ผ่านคำพูดและไม่ใช้คำพูดมาช่วย

ด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนคือ เพื่อความปลอดภัยในน้ำ  เราจะช่วยให้ทารกปลอดภัยในน้ำและบริเวณที่มีน้ำได้แม้ว่าเขาจะยังเตะขาไม่ได้ก็ตาม  เป็นเรื่องดีที่เราจะสามารถส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายได้ในเวลาเดียวกัน  ทารกทุกคนแตกต่างกัน  พวกเขาจะเรียนรู้ได้ตามระดับของการประสานกันของร่างกายและพัฒนาการของตนเอง  คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทำกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำกับลูกจะได้ทราบถึงความมหัศจรรย์ต่อการตอบสนองของเขาต่อคำว่า “Kick”

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

แปลโดย: MaxFin @ BABY POOL Thailand


Post : 2017-01-16 08:27:59

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand