บทความทั้งหมด >> Babies Variety เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับเบบี๋
ตัวกำหนดความสุขในชีวิตคน


          แท้จริงแล้วตัวกำหนดความสุขในชีวิตคนเรานั้น คือการรับรู้และแปลความหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ซึ่งในเรื่องเดียวกันนั้นคนอื่นอาจรับรู้และแปลความหมายต่างกันก็ได้ และแน่นอนว่าการให้ความหมายที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ต่างกัน

          คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสอน การแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกคือ การให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้เป็นในทางบวก เหมือนที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในนามว่า การคิดบวก แต่อันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพูดออกมา ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวไปเที่ยวสุดสัปดาห์ด้วยกันแล้วฝนตก ออกไปเที่ยง เล่นไม่ได้ ต้องอยู่แต่ในโรงแรม แทนที่เราจะบ่นว่าดินฟ้าอากาศ คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น โชคดีนะไม่ได้ออกไปแล้วติดฝนข้างนอก ดีแล้วที่ได้นอนเล่นสบายๆกันในห้องนี้ เป็นต้น เราไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้น แต่เราเปลี่ยนมุมที่มองได้ เด็กๆเรียนรู้สิ่งนี้จากพ่อแม่ เสียงจากพ่อแม่นี้จะบันทึกเอาไว้ในตัวเค้า เมื่อเติบโตขึ้น แน่นอนว่าคนเราทุกคนต้องเผชิญกับวันเวลาที่ยากลำบาก เสียงที่อัดไว้นี้จะเป็นสิ่งที่ลูกพูดกับตัวเอง ถึงแม้วันนั้นพ่อกับแม่จะไม่อยู่ข้างๆเค้าแล้วก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่าการที่เราฝึกให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปในทางที่บวกบ่อยๆ ทำให้การเรียนรู้และควบคุมตัวเอง รวมถึงการเป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

          ดังนั้นจงรู้ตัวทุกครั้งที่เราให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ และระวังคำพูดที่เป็นการกำหนดความคิดให้แคบลง เช่น แม่เกลียดกล้วย พ่อไม่ชอบลุงคนนั้น เพราะเด็กอาจจะเชื่อและการเชื่อนั้นอาจตัดโอกาสลูก ลูกควรเป็นคนได้เลือกเองโดยปราศจากอคติที่รับมาจากเรา เช่น ลูกอาจจะไม่แม้แต่จะลองกินกล้วย เพราะฟังมาจากแม่ว่าแม่ไม่ชอบ

          เวลาที่ลูกประพฤติไม่ดีก็เช่นกัน ควรมองหาให้เจอว่าอะไรจึงทำให้เค้าทำแบบนั้น ก่อนที่จะโฟกัสเพียงสิ่งที่ลูกทำผิด เพราะนิสัยนี้จะติดตัวลูกไปเช่นกันที่ไม่ตัดสินว่าใครง่ายๆ

เรื่องโดย พญ.วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร  (คุณหมอเปิ้ล) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารแพทย์และพฤติกรรมสมองของเด็กทารกและเด็กเล็ก จากสถาบัน Heguru Thailand by Dr.Apple

www.heguruschool.com

Facebook: www.facebook.com/HeguruThailandgeniuspathwaybydr.apple


Post : 2016-03-10 21:10:30

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand