บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
การเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Swimming Program for Children with Special Needs


                อีกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) ไม่น่าจะมองข้าม คือ ไม่พลาดประโยชน์และทักษะที่จำเป็นที่น้องๆสามารถสร้างได้จากการเรียนว่ายน้ำ  การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาสุขภาพและความแข็งแรง  การสอนเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษให้ว่ายน้ำนั้น ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่ดี  หากแต่เป็นสิ่งจำเป็น  การเรียนว่ายน้ำสามารถช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ในหลายเรื่อง ตั้งแต่การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอดทนของร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่น  สร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง  และช่วยพัฒนาพฤติกรรมได้

                หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ BABY POOL นั้นเน้นการสร้างความอิสระ (Independence) และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ (Free movement) ในน้ำ   การพัฒนาหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นต้องเข้าใจสภาพและข้อจำกัดของเด็ก  และใช้วิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

                BABY POOL ได้ออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ  เรามุ่งเน้นการออกกำลังกายในน้ำ  การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ  และทักษะการว่ายน้ำ  ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น  และเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และส่งผลในทางบวกต่อเด็กแต่ละคน   เราปรับหลักสูตรให้เข้ากับอารมณ์และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  โดยมีจุดหมายเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความตื่นตัวทางด้านร่างกาย  สร้างความมั่นใจ (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)  และการเรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะการช่วยชีวิตตนเองได้

                เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นควรจะมีสิทธิและโอกาสเช่นเดียวกับคนทั่วไป  บ่อยครั้งที่การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของพวกเขาถูกจำกัดโดยอุปสรรคทางร่างกาย  หรือจิตใจ หรือสังคม  การว่ายน้ำจะเพิ่มอัตราการหายใจของเขา โดยการสร้างความแข็งแรงของระบบหายใจ และเพิ่มความจุของปอด  สำคัญที่สุดคือการว่ายน้ำสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาเสถียรภาพของเส้นประสาทไขสันหลัง  จากประโยชน์ดังกล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราควรจะส่งเสริมโอกาสในการว่ายน้ำของพวกเขา

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เปิดสอนที่ BABY POOL สาขาบางนา 092-474-7370, e-mail: babypool.bangna@gmail.com

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

แปลและเรียบเรียงโดย: MaxFin @ BABY POOL Thailand


Post : 2016-01-20 21:03:23

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand