บทความทั้งหมด >> มาตรฐานและความปลอดภัย Standard and Safety
มาตรการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของ BABY POOL


นอกจากความสะอาดของน้ำในสระที่เราดูแลอย่างดีแล้ว BABY POOL เอง ยังมีมาตรการการดูแลความสะอาดของพื้นที่โดยรอบด้วย โดย BABY POOL ทุกสาขามีการดูแลความสะอาดห้องอาบนํ้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องแต่งตัว ที่เก็บของ ห้องสุขา อ่างล้างมือ  ที่ล้างเท้า สระว่ายนํ้า รวมถึงที่ว่างรอบขอบสระว่ายนํ้าที่ใช้เป็นทางเดิน เครื่องเล่น และอุปกรณ์ประจําสระว่ายนํ้าทุกวัน ทั้งก่อนและหลังเวลาปิดทำการของสระว่ายนํ้า และสำหรับสระที่มีห้องพักคอยส่วนตัวจะมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากมีผู้ใช้งานค่ะ ส่วนของเล่นในมุมของเล่นขณะรอเรียนนั้นให้มีการทำความสะอาดทั้งในช่วงพักกลางวันและหลังปิดให้บริการทุกวัน นอกจากนั้นทุกๆวันจันทร์ที่สระปิดให้บริการ BABY POOL มีการทำ Big Cleaning อีกครั้งทุกสัปดาห์  หรือถี่ขึ้นตามการระบาดของโรคติดต่อในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ของเราสะอาดปลอดภัยสำหรับน้องๆและผู้ปกครองทุกคนที่มาใช้บริการค่ะ

เรื่องโดย: แม่มะลิ สระรังสิต


Post : 2015-12-28 16:11:56

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand