บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
เริ่มฝึกว่ายน้ำตั้งแต่ 4 เดือน ดีกว่าอย่างไร?


                เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร?  เค้าว่ายได้จริงหรือ?  ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถด้นกายภาพของพวกเขา  รวมถึงประสบการณ์การว่ายน้ำระยะยาวที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจและว่ายเป็นได้ง่ายขึ้น  เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนที่ BABY POOL จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Beginner  และจะค่อยๆมีทักษะใหม่ๆพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆ  อาจมีบางปัจจัยที่มักจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนว่ายน้ำ เช่น ความสบายใจ ความมั่นใจและประสบการณ์ ความถี่ในการฝึก ความสามารถของร่างกาย การสนับสนุนและกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และทัศนคติของพ่อแม่ต่อการฝึกว่ายน้ำ

                ที่ BABY POOL Thailand ทารกสามารถเริ่มหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน  หลังจาก 2-3 สัปดาห์แรกของการเรียนให้คุ้นชินกับน้ำ พวกเขาจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจในน้ำมากขึ้น  เมื่อพวกเขาสบายใจเขาจะสามารถเรียนรู้การกลั้นหายใจและการดำน้ำได้  เด็กๆที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 11 เดือน หลายคนจะสามารถดำน้ำถึง 5 วินาที  หรือดำน้ำไปจับของสระได้  รวมถึงนั่งโดดจากขอบสระได้  เด็กจะได้เรียนการลอยตัวหงาย (Back Float) การเตะขา  โดยทั้งหมดผ่านการมีส่วนร่วมในเพลงและเกมส์ต่างๆด้วยความสนุกสนานกับคุณพ่อคุณแม่

                หลังจากเด็กๆผ่านการฝึกเหล่านี้มา  ในช่วงอายุ 1-2ปี พวกเขาจะสามารถเริ่มเรียนรู้การยืนโดดจากขอบสระ  การหมุนตัวเพื่อกลับมาจับขอบสระ และการว่ายน้ำไปจับขอบสระเพื่อเป็นทักษะความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety Skills) รวมถึงการเก็บสิ่งของใต้น้ำ  เด็กที่เรียนจนถึงอายุ 2 ปี จะมีการควบคุมการกลั้นหายใจ (Breath Control) ที่ดีมาก ความสามารถในการเตะขา รวมถึงพื้นฐานของการว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle Swim)ได้แล้ว จนถึงอายุ 2-3 ปี เด็กจะสามารถฝึกการว่ายน้ำได้ด้วยตัวเอง (Independent swim) และการขึ้นมาหายใจ  พวกเขาจะดำน้ำได้อย่างสมัครใจและสามารถลอยหงายได้เอง  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถลอยหงายได้อย่างสบายใจเมื่ออายุ 3 ปี  เมื่ออายุ 3-4ปีเด็กจะสามารถว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle) ด้วยตนเองทั้งแบบมีอุปกรณ์ช่วย (Swimming Aids) หรือไม่มีก็ได้  หลายคนสามารถพลิกตัวจากคว่ำเป็นหงายและหงายเป็นคว่ำได้  ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้  พวกเขาจะสามารถยืนโดดลงน้ำ  ว่ายกลับมาจับขอบสระ และพลิกตัวในน้ำได้แล้ว  ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะสามารถฝึกว่ายฟรีสไตล์ (Freestyle) และกรรเชียง (Back Stroke) ขั้นพื้นฐานได้เลย เราเรียกว่า Stroke Development

                เพียงไม่กี่ปี เด็กๆจะมีทักษะการว่ายน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างง่ายดายและมั่นใจ  และนี่คือประโยชน์ที่สำคัญของการเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 4 เดือน  BABY POOL สอนทักษะต่างๆให้เด็กๆเมื่อพวกเขาพร้อมเท่านั้น  เราจะไม่บังคับให้เขาทำ  หากแต่การฝึกฝนด้วยการให้กำลังใจ และด้วยการใช้กิจกรรมและเทคนิคที่ถูกวิธีและสนุกสนานของคุณครูจะสร้างทักษะเหล่านั้นขึ้นมาได้ในที่สุด

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

เรียบเรียงโดย: MaxFin @ BABY POOL Thailand


Post : 2015-12-28 16:07:15

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand