บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
Water Safety Skills ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ แบบ BABY POOL


ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยชีวิตตนเอง  หลายปีที่ผ่านมานั้น เราได้สอนการช่วยเหลือตัวเองในน้ำที่มีประสิทธิผลมากที่สุดให้แก่ทารกและเด็กเล็ก  ในหลักสูตรของ BABY POOL เราเริ่มสอนทักษะเหล่านี้ตามอายุที่เหมาะสมของทารกและเด็กเล็ก และเด็กมีความผ่อนคลายเมื่ออยู่ในน้ำแล้วเท่านั้น โดยอิงจากพื้นฐานที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL” 

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำทักษะแรกคือ การหมุนตัวจับขอบสระ โดยการสอนให้เด็กสามารถโดดลงไปในน้ำ  หมุนตัว และว่ายน้ำกลับมาที่ขอบสระ  ทักษะนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองของทารกและเด็กเล็กที่ใช้งานได้มากที่สุด เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดใกล้ขอบสระหรือบ่อน้ำ  เด็กต้องมีความมั่นใจในการเรียนว่ายน้ำและแข็งแรงมากพอก่อนที่จะเริ่มเรียนทักษะนี้ 

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำทักษะที่สองคือ การพลิกตัว (Flip) โดยการว่ายน้ำแล้วพลิกตัวหงายขึ้นเพื่อหายใจ  สิ่งที่ต้องฝีกให้ได้ก่อนการฝึกการพลิกตัวคือ การลอยหงายบนน้ำ (Back Float)  การฝึกพลิกตัวและลอยหงายอาจกลายเป็นสิ่งที่เด็กๆกลัวที่สุดหากฝึกด้วยการบังคับเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบการลอยตัวหงาย  และถึงแม้ว่าจะบังคับเด็กก็จะไม่ทำ ร้องไห้ และจะจดจำว่าการเรียนว่ายน้ำเป็นเรื่องที่โหดร้าย  ดังนั้นเราจึงต้องหากิจกรรมสนุกๆที่มีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะนี้ให้แก่เด็กได้เมื่อพวกเขามีอายุที่เหมาะสม เรียกว่า การเรียนแบบ Child Centered ไม่ใช่ Skill Centered  เราพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะเต็มใจว่ายน้ำแล้วพลิกตัวหงายได้เองในที่สุดเมื่อพวกเขาอายุตั้งแต่ 2-4ปี  

หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการสร้างพื้นฐานโดยแนะนำเป็นขั้นตอนทีละขั้น  ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดเด็กจะได้ทักษะแบบองค์รวม  ความก้าวหน้าเป็นขั้นๆของการเรียนจะทำให้เด็กไม่เครียดหรือถูกบังคับให้เรียนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ  นอกจากนั้นเรายังสร้างสถานการณ์โดยให้เด็กๆฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำโดยสวมเสื้อผ้า เพื่อให้เขาไม่ตกใจหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

ารใช้เทคนิคการสอนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบเร่งรัดดุดันอาจนำไปสู่ความทรมานด้านจิตใจแก่เด็ก เพราะเด็กในวัยนี้มักจะจำประสบการณ์เลวร้ายได้มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดและมักจะจดจำไปนาน  และนั่นไม่ใช่วิถีของ BABY POOL Thailand  แม้ว่าทุกคนคิดว่าเราควรสอนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำให้แก่ทารกและเด็กเล็กอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้  แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีและด้วยเทคนิคการสอนอีกหลายแบบที่เราจะสามารถสอนการช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้โดยไม่บังคับและทำให้เด็กๆกลัว  ดังนั้น BABY POOL จึงสอนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำผ่านการเรียนแบบสนุกสนานและสอนทักษะใหม่ๆเมื่อเด็กพร้อมในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand


Post : 2015-11-16 12:41:15

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand