บทความทั้งหมด >> มาตรฐานและความปลอดภัย Standard and Safety
มาตรฐานความสะอาดของสระว่ายน้ำเบบี๋ (ตอนที่ 1)


สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POOL ให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องความสะอาด และคุณภาพน้ำในสระที่เราหมั่นดูแลตรวจสอบให้ได้คุณภาพเหมาะกับการเรียนการสอนสำหรับเด็กมากที่สุด เพื่อสุขอนามัยอันดีของน้องๆที่มาเรียนกับ BABY POOL สระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาเป็นสระน้ำอุ่นระบบเกลือที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 32-33 องศาเซลเซียส มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี

BABY POOL ได้มีการตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น ความใสสะอาดของน้ำ คลอรีนอิสระ และความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจค่าดังกล่าวทุกวันเช้าและเย็น โดย BABY POOL ทุกสาขามีการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำให้มีปริมาณคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าไม่น้อยกว่า 7.2 และไม่เกิน 8.4

2.การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ

BABY POOL ทุกสาขามีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียต่างๆในห้องปฏิบัติการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำในสระของเราปลอดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับน้องๆทุกคน โดยมาตรฐานกำหนดให้ตรวจสอบดังนี้

2.1 แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 10 ต่อนํ้ า 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น

2.2 ไม่พบแบคทีเรียชนิด อี โคไล

2.3 ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค

ในตอนที่ 2 เราจะพาทุกคนไปรู้จักรายละเอียดของการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเชื้อแบคทีเรียที่เราตรวจวิเคราะห์มีอะไรบ้างค่ะ

เรื่องโดย: ดร.ดนยภรณ์ พรรณสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Post : 2015-11-02 11:59:16

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand