บทความทั้งหมด >> Swimming Tips เคล็ดลับการว่ายน้ำ
เรียนนานแค่ไหนเด็กจึงจะว่ายน้ำได้?


เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำและครูผู้สอนมักถูกถามจากพ่อแม่เสมอ  คำตอบนั้นตรงไปตรงมามาก คือ ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน”  สำคัญมากที่พ่อแม่ควรปล่อยให้การเรียนว่ายน้ำนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ และเป็นกระบวนการที่มีความสุข  สนุกสนาน  มีคำชมและรางวัล  และไม่เครียด  ธรรมชาติของเด็กทุกคนจะเริ่มตั้งจุดหมายของตนไว้เอง โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ  พ่อแม่ต้องไม่เปรียบเทียบลูกของตัวกับเด็กคนอื่นๆ  และต้องไม่ผลักไสจุดหมายของตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายของลูกแทน  เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการใช้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง (Child Centered) ไม่ใช่พ่อแม่ (Parents Centered) หรือทักษะเป็นศูนย์กลาง (Skill Centered)

การเรียนว่ายน้ำเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์  แน่นอนว่าในบางกรณีอาจจะมีปัจจัยด้านอื่น เช่นการบริหารเวลาและการเงินที่ทำให้เราอยากให้เด็กเรียนว่ายน้ำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่อย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลงทุนเพื่อทักษะชั่วชีวิตของลูก  และกำลังลงทุนในทักษะการกีฬาประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตของลูกได้

การทำซ้ำ (Repetition) คือกุญแจของความสำเร็จ  ด้วยเหตุนี้เองที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นเรื่อยๆผ่านการทำซ้ำๆของคลาสเรียนว่ายน้ำของเขา  เพียงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเบื่อกับกิจกรรมบางอย่างในการเรียนว่ายน้ำ ไม่ได้หมายความว่าลูกก็เบื่อด้วย  แน่นอนว่าเด็กบางคนจะพัฒนาทักษะการว่ายน้ำได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ  แต่อย่างไรก็ดี เด็กจะเกิดการพัฒนาด้วยอัตราที่เท่ากันและขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลไม่เพียงต่อต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาของทักษะการว่ายน้ำของเด็ก  แต่ยังทำให้เราตระหนักได้ว่ามันควรหรือไม่ที่จะคาดหวังให้ลูกของท่านมีทักษะการว่ายน้ำที่เหนือชั้นหรือ Stroke ที่ยอดเยี่ยมที่สุด  ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

1.อายุของเด็ก (Chronological age)

2.พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development)

3.พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ (Motor skill development)

4.พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development)

5.พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional development)

6.ระยะเวลาของการฝึกฝนในน้ำ (Practice time in water) ได้แก่ ความถี่ในการเรียนว่ายน้ำ เช่นกี่วันต่อสัปดาห์?  กี่สัปดาห์ใน 1 ปี?

Credit: Saman T. @BABY POOL Thailand


Post : 2015-10-30 07:30:39

บทความอื่นๆ ล่าสุด
Kicking Reflex ของทารกกับการเรียนว่ายน้ำ

2017-01-16 08:27:59 | Babypool Thailand

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่? Are Babies Born with the Fear of Water?

2016-10-25 09:00:41 | Babypool Thailand

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

2016-07-13 11:42:42 | Babypool Thailand