การดำน้ำหมายถึงการที่ทุกส่วนของร่างกายถูกล้อมรอบโดยน้ำอย่างสมบูรณ์ การดำน้ำ (Submersion) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนว่ายน้ำ แต่ไม่ควรเรียนโดยการบังคับ และต้องทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย เมื่อการดำน้ำ (Submersion) สัมพันธ์กับการกลั้นหายใจ (Breath Control) จะทำให้การดำน้ำครั้งแรกผ่อนคลายได้เอง

ที่ BABY POOL เราสอนให้ทารกกลั้นหายใจโดยการทำ Cup Conditioning คือการเอาน้ำจำนวนไม่มากนักราดลงบนศีรษะของทารกโดยมีคำพูดที่เป็นคิวก่อน ระหว่างการฝึกนี้ทารกจะคุ้นเคยกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะทำขั้นตอนนี้รวมถึงการออกคำสั่งและท่าทางนี้ไปประมาณ 4 สัปดาห์เพื่อให้ทารกพร้อมก่อนจะเริ่มดำน้ำครั้งแรก (โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องนำไปฝึกที่บ้านด้วยขณะอาบน้ำให้ลูก) เมื่อทารกคุ้นเคยกับขั้นตอนทั้งหมดเราจึงสามารถให้ทารกดำน้ำได้ และเมื่อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราจึงสามารถขยายเวลาในการดำน้ำเพื่อฝึกทักษะการกลั้นหายใจได้

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL ในช่วง 2-3 เทอมแรกๆนั้นจะจำกัดจำนวนครั้งในการดำน้ำในแต่ละคลาสเพื่อฝึกทักษะการกลั้นหายใจและความมั่นใจในน้ำ (Water Confidence) โดยเด็กในแต่ละช่วงวัยจะจำกัดจำนวนครั้งของการดำน้ำที่ต่างกันไป ทารกจะมีจำนวนครั้งที่น้อยกว่า และจะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุและความชำนาญ ในขณะที่เด็กเล็กอายุมากกว่า 2 ปีอาจจะสามารถดำน้ำได้โดยไม่จำกัดเลย ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงสะสมในการเรียนว่ายน้ำของเด็กและสภาพร่างกายของเด็ก

การดำน้ำของทารกต้องอยู่ภายใต้การกระทำของผู้ดูแลคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ลงน้ำกับเด็ก นี่เป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่ปัญหาบางอย่าง เช่นการที่เด็กร้อง หรือปฏิเสธที่จะทำ เมื่อการดำน้ำเป็นเรื่องของอำนาจของคนๆหนึ่งที่อยู่เหนือคนอีกคนหนึ่ง มันอาจนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้ ดังนั้นครูผู้สอนมักจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนการดำน้ำเสมอว่าให้ใจเย็นๆและค่อยๆทำ และบอกให้เด็กรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น เพราะจะทำให้การดำน้ำครั้งนั้นนุ่มนวลและเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็ก

หลังการดำน้ำมักจะมีปฏิกิริยาจากทารกใน 2-3 รูปแบบ ทั้งนี้มักจะขึ้นกับประสบการณ์ดำน้ำครั้งที่ผ่านๆมา อันได้แก่ ทารกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หรือทารกจะสะดุ้งหรือสั่นนิดหน่อย ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง (Amphibian Reflex) ที่ปกติของทารก หรือทารกอาจจะร้อง ซึ่งอาจเกิดจากหลายเหตุผล แต่ส่วนใหญ่เกิดจากที่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและขั้นตอนการดำน้ำนั้นเร็วเกินไป หรือทารกจะไอค้อกแค้กเนื่องจากสำลักน้ำนิดหน่อย ให้เอาของเล่นให้เล่นหรือชมว่าเก่งมาก ตบมือ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

สำคัญที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยให้กำลังใจและชมเด็กหลังจากการดำน้ำ ดูภาษากายของเด็ก และไม่พยายามดำน้ำเมื่อทารกไม่พร้อมหรือปฏิเสธที่จะทำ

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL กับการดำน้ำ (Submersion)

การดำน้ำหมายถึงการที่ทุกส่วนของร่างกายถูกล้อมรอบโดยน้ำอย่างสมบูรณ์ การดำน้ำ (Submersion) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนว...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

ทำอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของลูกกระทบต่อคลาสเรียนว่ายน้ำ (Swimming Class and Wobbles Case)

บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องแปลกใจและไม่สบายใจกับการที่ลูกอยู่ๆก็ไม่สนุกกับการเรียนว่ายน้ำในคลาสเรียนแล้ว ลูกเกาะคุณพ่อ...

Read More