อีกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) ไม่น่าจะมองข้าม คือ ไม่พลาดประโยชน์และทักษะที่จำเป็นที่น้องๆสามารถสร้างได้จากการเรียนว่ายน้ำ การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาสุขภาพและความแข็งแรง การสอนเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษให้ว่ายน้ำนั้น ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่ดี หากแต่เป็นสิ่งจำเป็น การเรียนว่ายน้ำสามารถช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ในหลายเรื่อง ตั้งแต่การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอดทนของร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่น สร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง และช่วยพัฒนาพฤติกรรมได้

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ BABY POOL นั้นเน้นการสร้างความอิสระ (Independence) และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ (Free movement) ในน้ำ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นต้องเข้าใจสภาพและข้อจำกัดของเด็ก และใช้วิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

BABY POOL ได้ออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ เรามุ่งเน้นการออกกำลังกายในน้ำ การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวองในน้ำ และทักษะการว่ายน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น และเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และส่งผลในทางบวกต่อเด็กแต่ละคน เราปรับหลักสูตรให้เข้ากับอารมณ์และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยมีจุดหมายเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความตื่นตัวทางด้านร่างกาย สร้างความมั่นใจ (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการเรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะการช่วยชีวิตตนเองได้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นควรจะมีสิทธิและโอกาสเช่นเดียวกับคนทั่วไป บ่อยครั้งที่การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของพวกเขาถูกจำกัดโดยอุปสรรคทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือสังคม การว่ายน้ำจะเพิ่มอัตราการหายใจของเขา โดยการสร้างความแข็งแรงของระบบหายใจ และเพิ่มความจุของปอด สำคัญที่สุดคือการว่ายน้ำสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาเสถียรภาพของเส้นประสาทไขสันหลัง จากประโยชน์ดังกล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราควรจะส่งเสริมโอกาสในการว่ายน้ำของพวกเขา

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 1)

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POO...

Read More

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบ BABY POOL

ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยช...

Read More