อีกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) ไม่น่าจะมองข้าม คือ ไม่พลาดประโยชน์และทักษะที่จำเป็นที่น้องๆสามารถสร้างได้จากการเรียนว่ายน้ำ การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาสุขภาพและความแข็งแรง การสอนเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษให้ว่ายน้ำนั้น ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่ดี หากแต่เป็นสิ่งจำเป็น การเรียนว่ายน้ำสามารถช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ในหลายเรื่อง ตั้งแต่การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอดทนของร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่น สร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง และช่วยพัฒนาพฤติกรรมได้

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ BABY POOL นั้นเน้นการสร้างความอิสระ (Independence) และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ (Free movement) ในน้ำ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นต้องเข้าใจสภาพและข้อจำกัดของเด็ก และใช้วิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

BABY POOL ได้ออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ เรามุ่งเน้นการออกกำลังกายในน้ำ การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวองในน้ำ และทักษะการว่ายน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น และเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และส่งผลในทางบวกต่อเด็กแต่ละคน เราปรับหลักสูตรให้เข้ากับอารมณ์และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยมีจุดหมายเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความตื่นตัวทางด้านร่างกาย สร้างความมั่นใจ (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการเรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะการช่วยชีวิตตนเองได้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นควรจะมีสิทธิและโอกาสเช่นเดียวกับคนทั่วไป บ่อยครั้งที่การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของพวกเขาถูกจำกัดโดยอุปสรรคทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือสังคม การว่ายน้ำจะเพิ่มอัตราการหายใจของเขา โดยการสร้างความแข็งแรงของระบบหายใจ และเพิ่มความจุของปอด สำคัญที่สุดคือการว่ายน้ำสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาเสถียรภาพของเส้นประสาทไขสันหลัง จากประโยชน์ดังกล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราควรจะส่งเสริมโอกาสในการว่ายน้ำของพวกเขา

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

เริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ 4 เดือนดีกว่าอย่างไรที่ BABY POOL?

เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ? ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสาม...

Read More

มีอะไรใน 30 นาทีของ class เรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL?

หลักสูตรที่ดีสร้างผลลัพธ์ของการเรียนที่ดี หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำของ BABY POOL สำหรับทุกคลาสเรียนนั้นมีรูปแบบมาตรฐานที่...

Read More

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More