อีกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) ไม่น่าจะมองข้าม คือ ไม่พลาดประโยชน์และทักษะที่จำเป็นที่น้องๆสามารถสร้างได้จากการเรียนว่ายน้ำ การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาสุขภาพและความแข็งแรง การสอนเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษให้ว่ายน้ำนั้น ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่ดี หากแต่เป็นสิ่งจำเป็น การเรียนว่ายน้ำสามารถช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ในหลายเรื่อง ตั้งแต่การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอดทนของร่างกาย เพิ่มความยืดหยุ่น สร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง และช่วยพัฒนาพฤติกรรมได้

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ BABY POOL นั้นเน้นการสร้างความอิสระ (Independence) และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ (Free movement) ในน้ำ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้ประสิทธิภาพนั้นต้องเข้าใจสภาพและข้อจำกัดของเด็ก และใช้วิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

BABY POOL ได้ออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ เรามุ่งเน้นการออกกำลังกายในน้ำ การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวองในน้ำ และทักษะการว่ายน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้น และเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และส่งผลในทางบวกต่อเด็กแต่ละคน เราปรับหลักสูตรให้เข้ากับอารมณ์และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยมีจุดหมายเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความตื่นตัวทางด้านร่างกาย สร้างความมั่นใจ (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการเรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะการช่วยชีวิตตนเองได้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นควรจะมีสิทธิและโอกาสเช่นเดียวกับคนทั่วไป บ่อยครั้งที่การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของพวกเขาถูกจำกัดโดยอุปสรรคทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือสังคม การว่ายน้ำจะเพิ่มอัตราการหายใจของเขา โดยการสร้างความแข็งแรงของระบบหายใจ และเพิ่มความจุของปอด สำคัญที่สุดคือการว่ายน้ำสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาเสถียรภาพของเส้นประสาทไขสันหลัง จากประโยชน์ดังกล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจแล้วว่าทำไมเราควรจะส่งเสริมโอกาสในการว่ายน้ำของพวกเขา

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

อะไรคือการเรียนว่ายน้ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Swimming Program for Children with Special Needs

อีกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) ไม่น่าจะมองข้าม คือ ไม่พลาดประโยชน์และ...

Read More

อะไรคือพื้นฐานที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL

การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและ...

Read More

ทำไมต้องล้างตัวก่อนลงสระ?

เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมสระว่ายน้ำสาธารณะทุกที่ต้องขอให้ทุกท่านล้างตัว รวมถึงงดใช้เครื่องสำอาง ครีม ฯลฯ ก่อนลงสระ เมื่อ...

Read More