หลักสูตรที่ดีสร้างผลลัพธ์ของการเรียนที่ดี หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำของ BABY POOL สำหรับทุกคลาสเรียนนั้นมีรูปแบบมาตรฐานที่ออกแบบมาโดย BABY POOL เพื่อการเรียนว่ายน้ำอย่างได้ผลในระยะยาว และแน่นอนว่าต้องเรียนด้วยความสนุกสนาน การเริ่มและจบ class อย่างตรงเวลาและด้วยโครงสร้างเดิมๆจะทำให้เด็กและคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

ในเวลา 30 นาทีของ class เรียนนั้นจะมีทั้งกิจกรรมและทักษะใหม่ๆและทบทวนทักษะเดิม สำคัญที่สุดคือทารกและเด็กเล็กเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำ (Repetition) เด็กจะพัฒนาทักษะที่เรียนได้มากขึ้นเรื่อยๆ มั่นใจมากขึ้น และไม่เครียด คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถพูดคุยซักถามจากคุณครูได้ตลอดเวลาที่เรียนและนอกเวลาเรียนด้วย

ระหว่าง class เรียน เราจะเน้นกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การอุ้มน้องที่ถูกต้อง การลอยตัว การเตะ การฝึกการกลั้นหายใจ การดำน้ำ และการฝึกว่ายน้ำแบบที่ยังคงมีพ่อแม่ช่วยเหลืออยู่บ้าง (semi-independent swim) และแบบฝึกว่ายด้วยตัวเอง (independent swim) รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ (water safety skills) เช่นการจับขอบสระ หมุนตัว การว่ายน้ำโดยลืมตาในน้ำ การพลิกตัวคว่ำหงายในน้ำ และการลอยตัว BABY POOL ออกแบบการเรียนการสอนให้สนุกสนานด้วยกิจกรรมเสริมหลากหลายที่น้องๆชอบ เช่น การเล่นบน mat การร้องเพลง การเล่นเกมส์ รวมทั้งยังมีทักษะและกิจกรรมอื่นๆอีกเพื่อให้การเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้

ระหว่างการเรียนเราจะเสริมการใช้อุปกรณ์ช่วย (swimming aids) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การลอยตัว ความสมดุลย์ในน้ำ การเคลื่อนไหว และการว่ายด้วยตนเอง การเรียนการสอนของ BABY POOL มุ่งเน้นให้เด็กว่ายน้ำได้โดยแบบที่มีอุปกรณ์ช่วย และไม่มีอุปกรณ์ช่วย เพื่อให้เด็กไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ตลอดเวลา ทำให้พวกเขาอยู่ในน้ำได้โดยอิสระ

การสอนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่มีเพียงไม่กี่รูปแบบเท่านั้นที่จะสร้าง progress และทำให้เด็กว่ายน้ำได้จริงๆ จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา จากรุ่นสู่รุ่น BABY POOL ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลักสูตรของเรานั้นสามารถสร้างให้เด็กว่ายน้ำได้และมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจริง ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของนักเรียนของเรา แต่เป็นส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าทั้งหมดที่มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะมีเป้าหมายของแต่ละเทอมแต่ละคลาสที่ชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบังคับให้เด็กทำให้ได้อย่างเป้าหมายนั้น BABY POOL ภุมิใจที่เราได้สอนเด็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยวิธีการแบบ Child Centered คือ พัฒนาการตามวัยอย่างมีความสุข สำคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ตั้งความหวังไว้สูงเกินกว่าความพร้อมของเด็กจริงๆ และต้องสนับสนุนพวกเขาด้วยการเข้าใจ เชียร์และชมเพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะไปได้ เด็กเดินได้ พูดได้ และช่วยเหลือตนเองได้ในอายุที่แตกต่างกัน การเรียนว่ายน้ำก็เช่นกัน เด็กที่เตะขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนกับเด็กที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะเตะขาไม่ได้แสดงว่าคนไหนจะเก่งกว่า แต่เพราะพวกเขาต่างก็เป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างกันทั้งสิ้น

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

ทำไมต้องล้างตัวก่อนลงสระ?

เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมสระว่ายน้ำสาธารณะทุกที่ต้องขอให้ทุกท่านล้างตัว รวมถึงงดใช้เครื่องสำอาง ครีม ฯลฯ ก่อนลงสระ เมื่อ...

Read More

Kicking Reflex ปฏิกิริยาการเตะขา

มีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายแบบในทารก และเราสามารถนำการตอบสนองเหล่านี้มาใช้ในการเรียนว่ายน้ำ ปฏิกิริยาเหล่...

Read More

อะไรคือพื้นฐานที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL

การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและ...

Read More