หลักสูตรที่ดีสร้างผลลัพธ์ของการเรียนที่ดี หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำของ BABY POOL สำหรับทุกคลาสเรียนนั้นมีรูปแบบมาตรฐานที่ออกแบบมาโดย BABY POOL เพื่อการเรียนว่ายน้ำอย่างได้ผลในระยะยาว และแน่นอนว่าต้องเรียนด้วยความสนุกสนาน การเริ่มและจบ class อย่างตรงเวลาและด้วยโครงสร้างเดิมๆจะทำให้เด็กและคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

ในเวลา 30 นาทีของ class เรียนนั้นจะมีทั้งกิจกรรมและทักษะใหม่ๆและทบทวนทักษะเดิม สำคัญที่สุดคือทารกและเด็กเล็กเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำ (Repetition) เด็กจะพัฒนาทักษะที่เรียนได้มากขึ้นเรื่อยๆ มั่นใจมากขึ้น และไม่เครียด คุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถพูดคุยซักถามจากคุณครูได้ตลอดเวลาที่เรียนและนอกเวลาเรียนด้วย

ระหว่าง class เรียน เราจะเน้นกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การอุ้มน้องที่ถูกต้อง การลอยตัว การเตะ การฝึกการกลั้นหายใจ การดำน้ำ และการฝึกว่ายน้ำแบบที่ยังคงมีพ่อแม่ช่วยเหลืออยู่บ้าง (semi-independent swim) และแบบฝึกว่ายด้วยตัวเอง (independent swim) รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ (water safety skills) เช่นการจับขอบสระ หมุนตัว การว่ายน้ำโดยลืมตาในน้ำ การพลิกตัวคว่ำหงายในน้ำ และการลอยตัว BABY POOL ออกแบบการเรียนการสอนให้สนุกสนานด้วยกิจกรรมเสริมหลากหลายที่น้องๆชอบ เช่น การเล่นบน mat การร้องเพลง การเล่นเกมส์ รวมทั้งยังมีทักษะและกิจกรรมอื่นๆอีกเพื่อให้การเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้

ระหว่างการเรียนเราจะเสริมการใช้อุปกรณ์ช่วย (swimming aids) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การลอยตัว ความสมดุลย์ในน้ำ การเคลื่อนไหว และการว่ายด้วยตนเอง การเรียนการสอนของ BABY POOL มุ่งเน้นให้เด็กว่ายน้ำได้โดยแบบที่มีอุปกรณ์ช่วย และไม่มีอุปกรณ์ช่วย เพื่อให้เด็กไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ตลอดเวลา ทำให้พวกเขาอยู่ในน้ำได้โดยอิสระ

การสอนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่มีเพียงไม่กี่รูปแบบเท่านั้นที่จะสร้าง progress และทำให้เด็กว่ายน้ำได้จริงๆ จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา จากรุ่นสู่รุ่น BABY POOL ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลักสูตรของเรานั้นสามารถสร้างให้เด็กว่ายน้ำได้และมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจริง ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของนักเรียนของเรา แต่เป็นส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าทั้งหมดที่มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะมีเป้าหมายของแต่ละเทอมแต่ละคลาสที่ชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบังคับให้เด็กทำให้ได้อย่างเป้าหมายนั้น BABY POOL ภุมิใจที่เราได้สอนเด็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยวิธีการแบบ Child Centered คือ พัฒนาการตามวัยอย่างมีความสุข สำคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ตั้งความหวังไว้สูงเกินกว่าความพร้อมของเด็กจริงๆ และต้องสนับสนุนพวกเขาด้วยการเข้าใจ เชียร์และชมเพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะไปได้ เด็กเดินได้ พูดได้ และช่วยเหลือตนเองได้ในอายุที่แตกต่างกัน การเรียนว่ายน้ำก็เช่นกัน เด็กที่เตะขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนกับเด็กที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะเตะขาไม่ได้แสดงว่าคนไหนจะเก่งกว่า แต่เพราะพวกเขาต่างก็เป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างกันทั้งสิ้น

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบ BABY POOL

ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยช...

Read More

การจับคว้า (Gripping) และการเสริมสร้างกำลังในการเรียนว่ายน้ำ

ทารกมีความสามารถจับคว้าอย่างเหนียวแน่นได้ เช่น สามารถจับของเล่นและเสื้อผ้า ทารกนั้นเกิดมาพร้อมกับปฏิกริยาการจับ (Grasp ...

Read More

Kicking Reflex ปฏิกิริยาการเตะขา

มีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายแบบในทารก และเราสามารถนำการตอบสนองเหล่านี้มาใช้ในการเรียนว่ายน้ำ ปฏิกิริยาเหล่...

Read More