สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POOL ให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องความสะอาด และคุณภาพน้ำในสระที่เราหมั่นดูแลตรวจสอบให้ได้คุณภาพเหมาะกับการเรียนการสอนสำหรับเด็กมากที่สุด เพื่อสุขอนามัยอันดีของน้องๆที่มาเรียนกับ BABY POOL สระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาเป็นสระน้ำอุ่นระบบเกลือที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 32-33 องศาเซลเซียส มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่
1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี
BABY POOL ได้มีการตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น ความใสสะอาดของน้ำ คลอรีนอิสระ และความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจค่าดังกล่าวทุกวันเช้าและเย็น โดย BABY POOL ทุกสาขามีการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำให้มีปริมาณคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าไม่น้อยกว่า 7.2 และไม่เกิน 8.4
2.การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ
BABY POOL ทุกสาขามีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ค่าแบคทีเรียต่างๆในห้องปฏิบัติการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำในสระของเราปลอดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับน้องๆทุกคน โดยมาตรฐานกำหนดให้ตรวจสอบดังนี้
2.1 แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 10 ต่อนํ้ า 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
2.2 ไม่พบแบคทีเรียชนิด อี โคไล
2.3 ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค
ในตอนที่ 2 เราจะพาทุกคนไปรู้จักรายละเอียดของการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเชื้อแบคทีเรียที่เราตรวจวิเคราะห์มีอะไรบ้างค่ะ

เรื่องโดย: ดร.ดนยภรณ์ พรรณสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง10 เหตุผลดีๆที่เราควรพาสอนทารกและเด็กเล็กไปเรียนว่ายน้ำ

1. เด็กแรกเกิดและทารกที่อายุน้อยกว่า 1 ปี พร้อมที่จะยอมรับน้ำได้มากกว่าเด็กโต ความกลัวน้ำจะเกิดเมื่อเด็กอายุมากขึ้น ยิ่...

Read More

น้องต้องใส่แว่นตาว่ายน้ำมั้ยคะ?

สำหรับน้องๆอายุ 2 ขวบขึ้นไป การเรียนว่ายน้ำมักจะต้องมีการดำน้ำ หรือเอาหน้าลงน้ำมากขึ้นๆ ซึ่งอาจทำให้แสบตาได้ บางครั้ง...

Read More

เริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ 4 เดือนดีกว่าอย่างไรที่ BABY POOL?

เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ? ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสาม...

Read More