เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำและครูผู้สอนมักถูกถามจากพ่อแม่เสมอ คำตอบนั้นตรงไปตรงมามาก คือ ?ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน? สำคัญมากที่พ่อแม่ควรปล่อยให้การเรียนว่ายน้ำนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ และเป็นกระบวนการที่มีความสุข สนุกสนาน มีคำชมและรางวัล และไม่เครียด ธรรมชาติของเด็กทุกคนจะเริ่มตั้งจุดหมายของตนไว้เอง โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ พ่อแม่ต้องไม่เปรียบเทียบลูกของตัวกับเด็กคนอื่นๆ และต้องไม่ผลักไสจุดหมายของตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายของลูกแทน เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการใช้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง (Child Centered) ไม่ใช่พ่อแม่ (Parents Centered) หรือทักษะเป็นศูนย์กลาง (Skill Centered)

การเรียนว่ายน้ำเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าในบางกรณีอาจจะมีปัจจัยด้านการเงินที่ทำให้เราอยากให้เด็กเรียนว่ายน้ำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลงทุนเพื่อทักษะชั่วชีวิตของลูก และกำลังลงทุนในทักษะการกีฬาประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตลูกของท่านได้
การทำซ้ำ (Repetition) คือกุญแจของความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เองที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นเรื่อยๆผ่านการทำซ้ำๆของคลาสเรียนว่ายน้ำของเขา เพียงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเบื่อกับกิจกรรมบางอย่างในการเรียนว่ายน้ำ ไม่ได้หมายความว่าลูกของท่านก็เบื่อด้วย แน่นอนว่าเด็กบางคนจะพัฒนาทักษะการว่ายน้ำได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี เด็กจะเกิดการพัฒนาด้วยอัตราที่เท่ากันและขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลไม่เพียงต่อต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาของทักษะการว่ายน้ำของเด็ก แต่ยังทำให้เราตระหนักได้ว่ามันควรหรือไม่ที่จะคาดหวังให้ลูกของท่านมีทักษะการว่ายน้ำที่เหนือชั้นหรือ Stroke ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
1.อายุของเด็ก (Chronological age)
2.พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development)
3.พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ (Motor skill development)
4.พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development)
5.พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional development)
6.ระยะเวลาของการฝึกฝนในน้ำ (Practice time in water) ได้แก่ ความถี่ในการเรียนว่ายน้ำ เช่นกี่วันต่อสัปดาห์? กี่สัปดาห์ใน 1 ปี?

Credit: Saman T. @BABY POOL Thailand

การจับคว้า (Gripping) และการเสริมสร้างกำลังในการเรียนว่ายน้ำ

ทารกมีความสามารถจับคว้าอย่างเหนียวแน่นได้ เช่น สามารถจับของเล่นและเสื้อผ้า ทารกนั้นเกิดมาพร้อมกับปฏิกริยาการจับ (Grasp ...

Read More

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบ BABY POOL

ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยช...

Read More

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More