เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำและครูผู้สอนมักถูกถามจากพ่อแม่เสมอ คำตอบนั้นตรงไปตรงมามาก คือ ?ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน? สำคัญมากที่พ่อแม่ควรปล่อยให้การเรียนว่ายน้ำนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ และเป็นกระบวนการที่มีความสุข สนุกสนาน มีคำชมและรางวัล และไม่เครียด ธรรมชาติของเด็กทุกคนจะเริ่มตั้งจุดหมายของตนไว้เอง โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ พ่อแม่ต้องไม่เปรียบเทียบลูกของตัวกับเด็กคนอื่นๆ และต้องไม่ผลักไสจุดหมายของตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายของลูกแทน เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการใช้ตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง (Child Centered) ไม่ใช่พ่อแม่ (Parents Centered) หรือทักษะเป็นศูนย์กลาง (Skill Centered)

การเรียนว่ายน้ำเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าในบางกรณีอาจจะมีปัจจัยด้านการเงินที่ทำให้เราอยากให้เด็กเรียนว่ายน้ำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลงทุนเพื่อทักษะชั่วชีวิตของลูก และกำลังลงทุนในทักษะการกีฬาประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตลูกของท่านได้
การทำซ้ำ (Repetition) คือกุญแจของความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เองที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นเรื่อยๆผ่านการทำซ้ำๆของคลาสเรียนว่ายน้ำของเขา เพียงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเบื่อกับกิจกรรมบางอย่างในการเรียนว่ายน้ำ ไม่ได้หมายความว่าลูกของท่านก็เบื่อด้วย แน่นอนว่าเด็กบางคนจะพัฒนาทักษะการว่ายน้ำได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี เด็กจะเกิดการพัฒนาด้วยอัตราที่เท่ากันและขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลไม่เพียงต่อต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาของทักษะการว่ายน้ำของเด็ก แต่ยังทำให้เราตระหนักได้ว่ามันควรหรือไม่ที่จะคาดหวังให้ลูกของท่านมีทักษะการว่ายน้ำที่เหนือชั้นหรือ Stroke ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
1.อายุของเด็ก (Chronological age)
2.พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development)
3.พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ (Motor skill development)
4.พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development)
5.พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional development)
6.ระยะเวลาของการฝึกฝนในน้ำ (Practice time in water) ได้แก่ ความถี่ในการเรียนว่ายน้ำ เช่นกี่วันต่อสัปดาห์? กี่สัปดาห์ใน 1 ปี?

Credit: Saman T. @BABY POOL Thailand

น้องต้องใส่แว่นตาว่ายน้ำมั้ยคะ?

สำหรับน้องๆอายุ 2 ขวบขึ้นไป การเรียนว่ายน้ำมักจะต้องมีการดำน้ำ หรือเอาหน้าลงน้ำมากขึ้นๆ ซึ่งอาจทำให้แสบตาได้ บางครั้ง...

Read More

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL กับการดำน้ำ (Submersion)

การดำน้ำหมายถึงการที่ทุกส่วนของร่างกายถูกล้อมรอบโดยน้ำอย่างสมบูรณ์ การดำน้ำ (Submersion) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนว...

Read More

อะไรคือพื้นฐานที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL

การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและ...

Read More