มีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายแบบในทารก และเราสามารถนำการตอบสนองเหล่านี้มาใช้ในการเรียนว่ายน้ำ ปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติของร่างกายต่อสิ่งเร้าหลากหลายแบบ ทารกบางคนจะเริ่มเตะขาทันทีที่เราเอาเค้าลงน้ำในสระ และพยายามขยับร่างกาย เหยียดแขนขาทั้งตัวเพื่อขยับตัวในน้ำ ทารกบางคนจะเตะขาเมื่อเค้าถูกขยับตัวซ้ายขวาหรือหมุนตัวเค้าไปรอบๆในน้ำ ในขณะที่บางคนอาจจะนิ่งไม่ขยับตัวเลยก็ได้ เราเรียกว่า Kicking Reflex หรือ ปฏิกิริยาการเตะขา

ระหว่างปฏิกิริยานี้ ร่างกายของทารกจะมีตื่นเต้นมีความสุขในการขยับตัวตั้งแต่วัยเล็ก และเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณพ่อคุณแม่และทารกในการเคลื่อนไหวตัวในน้ำ การตอบสนองนี้จะคงอยู่ประมาณ 9 เดือน
แม้ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่เราสามารถนำเอาการตอบสนองนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนว่ายน้ำ โดยทารกจะสามารถเรียนรู้ที่จะเตะขา และพัฒนาไปสูการทักษะอื่นที่ดีได้เมื่อสมองและร่างกายของเขาพร้อมสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้แล้ว จากโอกาสในการเตะขาและออกกำลังในการเรียนว่ายน้ำนี้เอง เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนได้ในคลาสว่ายน้ำโดย ใช้การออกคำสั่งแบบทั้งที่ผ่านคำพูดและไม่ใช้คำพูดมาช่วย

ด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนคือ เพื่อความปลอดภัยในน้ำ เราจะช่วยให้ทารกปลอดภัยในน้ำและบริเวณที่มีน้ำได้แม้ว่าเขาจะยังเตะขาไม่ได้ก็ตาม เป็นเรื่องดีที่เราจะสามารถส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายได้ในเวลาเดียวกัน ทารกทุกคนแตกต่างกัน พวกเขาจะเรียนรู้ได้ตามระดับของการประสานกันของร่างกายและพัฒนาการของตนเอง คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทำกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำกับลูกจะได้ทราบถึงความมหัศจรรย์ต่อการตอบสนองของเขาต่อคำว่า ?Kick?

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

เรียนนานแค่ไหนเด็กจึงจะว่ายน้ำได้?

เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำและครูผู้สอนมักถูกถามจากพ่อแม่เสมอ คำตอบนั้นตรงไปตรงมามาก คือ ?ไม่มีกำหนดเวลาที...

Read More

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของสระว่ายน้ำของ BABY POOL ทุกสาขาไปแล้ว ตอนที่ ...

Read More

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

การเรียนว่ายน้ำเป็นหนึ่งในทักษะที่ให้ประโยชน์มากกว่าพัฒนาการด้านร่างกายที่ยอดเยี่ยม เพราะการเรียนว่ายน้ำคือทักษะการช่วย...

Read More