เด็กๆแค่นี้จะหัดว่ายน้ำได้อย่างไร? เค้าว่ายได้จริงหรือ?

ทักษะว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถด้นกายภาพของพวกเขา รวมถึงประสบการณ์การว่ายน้ำระยะยาวที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจและว่ายเป็นได้ง่ายขึ้น เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนที่ BABY POOL จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Beginner และจะค่อยๆมีทักษะใหม่ๆพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆ อาจมีบางปัจจัยที่มักจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนว่ายน้ำ เช่น ความสบายใจ ความมั่นใจและประสบการณ์ ความถี่ในการฝึก ความสามารถของร่างกาย การสนับสนุนและกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และทัศนคติของพ่อแม่ต่อการฝึกว่ายน้ำ

ที่ BABY POOL Thailand ทารกสามารถเริ่มหัดว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน หลังจาก 2-3 สัปดาห์แรกของการเรียนให้คุ้นชินกับน้ำ พวกเขาจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจในน้ำมากขึ้น เมื่อพวกเขาสบายใจเขาจะสามารถเรียนรู้การกลั้นหายใจและการดำน้ำได้ เด็กๆที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 11 เดือน หลายคนจะสามารถดำน้ำถึง 5 วินาที หรือดำน้ำไปจับของสระได้ รวมถึงนั่งโดดจากขอบสระได้ เด็กจะได้เรียนการลอยตัวหงาย (Back Float) การเตะขา โดยทั้งหมดผ่านการมีส่วนร่วมในเพลงและเกมส์ต่างๆด้วยความสนุกสนานกับคุณพ่อคุณแม่

หลังจากเด็กๆผ่านการฝึกเหล่านี้มา ในช่วงอายุ 1-2ปี พวกเขาจะสามารถเริ่มเรียนรู้การยืนโดดจากขอบสระ การหมุนตัวเพื่อกลับมาจับขอบสระ และการว่ายน้ำไปจับขอบสระเพื่อเป็นทักษะความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety Skills) รวมถึงการเก็บสิ่งของใต้น้ำ เด็กที่เรียนจนถึงอายุ 2 ปี จะมีการควบคุมการกลั้นหายใจ (Breath Control) ที่ดีมาก ความสามารถในการเตะขา รวมถึงพื้นฐานของการว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle Swim)ได้แล้ว จนถึงอายุ 2-3 ปี เด็กจะสามารถฝึกการว่ายน้ำได้ด้วยตัวเอง (Independent swim) และการขึ้นมาหายใจ พวกเขาจะดำน้ำได้อย่างสมัครใจและสามารถลอยหงายได้เอง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถลอยหงายได้อย่างสบายใจเมื่ออายุ 3 ปี เมื่ออายุ 3-4ปีเด็กจะสามารถว่ายท่าลูกหมาตกน้ำ (Doggy Paddle) ด้วยตนเองทั้งแบบมีอุปกรณ์ช่วย (Swimming Aids) หรือไม่มีก็ได้ หลายคนสามารถพลิกตัวจากคว่ำเป็นหงายและหงายเป็นคว่ำได้ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำจะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ พวกเขาจะสามารถยืนโดดลงน้ำ ว่ายกลับมาจับขอบสระ และพลิกตัวในน้ำได้แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะสามารถฝึกว่ายฟรีสไตล์ (Freestyle) และกรรเชียง (Back Stroke) ขั้นพื้นฐานได้เลย เราเรียกว่า Stroke Development

เพียงไม่กี่ปี เด็กๆจะมีทักษะการว่ายน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างง่ายดายและมั่นใจ และนี่คือประโยชน์ที่สำคัญของการเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 4 เดือน BABY POOL สอนทักษะต่างๆให้เด็กๆเมื่อพวกเขาพร้อมเท่านั้น เราจะไม่บังคับให้เขาทำ หากแต่การฝึกฝนด้วยการให้กำลังใจ และด้วยการใช้กิจกรรมและเทคนิคที่ถูกวิธีและสนุกสนานของคุณครูจะสร้างทักษะเหล่านั้นขึ้นมาได้ในที่สุด

Written by: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand

มีอะไรใน 30 นาทีของ class เรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL?

หลักสูตรที่ดีสร้างผลลัพธ์ของการเรียนที่ดี หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำของ BABY POOL สำหรับทุกคลาสเรียนนั้นมีรูปแบบมาตรฐานที่...

Read More

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบ BABY POOL

ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยช...

Read More

เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More