การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและแข็งแรง แต่เรียนอย่างไรจึงจะได้ทักษะหรือเทคนิคการว่ายน้ำที่ถูกวิธี และยังคงความสนุกสนานไว้ได้ นั่นคือข้อแตกต่างของหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนสอนว่ายน้ำ

หลักสูตรของ BABY POOL เน้นพื้นฐานหลักของการว่ายน้ำ 4 ข้อ ได้แก่ การลอยตัวหรือการพยุงตัว (Buoyancy) การปรับสภาพการหายใจก่อนดำน้ำ (Conditioning) การฝึกการกลั้นหายใจ (Breath Control) และการเคลื่อนไหว (Mobility) ทั้งหมดเป็นพื้นฐานหลักของการเรียนว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กที่จะนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างแท้จริง
ลองมาดูว่าแต่ละข้อมีรายละเอียดอะไรบ้าง

การลอยตัวหรือการพยุงตัว (Buoyancy) คือการสอนอย่างง่ายๆให้ทารกใช้มวลและความหนาแน่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการพยุงตัวเองในน้ำ ให้โอกาสเด็กได้รับรู้ถึงการลอยตัวของตนเองระหว่างการเรียนว่ายน้ำ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทารกลงน้ำ เขาจะได้เรียนรู้ผ่านท่าอุ้มหลากหลายที่ให้เขาได้สัมผัสถึงการพยุงตัวของตนเองและค่อยๆสร้างความมั่นใจมากขึ้นๆ และเมื่อเรานำการพยุงตัวมารวมเข้ากับเทคนิคการกลั้นหายใจ นั่นคือการสอนให้เขาเคลื่อนตัวในน้ำที่เรียกว่า Free Float หรือการลอยตัวอย่างอิสระ

การปรับสภาพการหายใจก่อนดำน้ำ (Conditioning) นับเป็นขั้นแรกสุดของการฝึกการกลั้นหายใจ นั่นคือการเริ่มต้นใช้น้ำจำนวนน้อยๆโดยมีคิวของคำพูดหรือคำสั่งจากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อทำให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อไหร่ต้องกลั้นหายใจ การฝึก Cup Conditioning โดยการราดน้ำจากแก้วลงบนศีรษะของเด็ก โดยผ่านเกมส์และเสียงเพลงสนุกๆ เป็นการเรียนแบบนุ่มนวลและเป็นการสื่อสารที่ได้ผลที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

การฝึกการกลั้นหายใจ (Breath Control) คือการควบคุมการหายใจทั้งใต้น้ำและบนน้ำ เมื่อเด็กผ่านการฝึก Cup Conditioning มาหลายครั้งในชั้นเรียนว่ายน้ำและที่บ้าน เด็กจะคุ้นเคยกับการกลั้นหายใจและพร้อมจะดำน้ำครั้งแรก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะฝึกทำ Cup Conditioning ที่บ้านระหว่างการอาบน้ำให้ทารกและเด็กๆเป็นประจำเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะดำน้ำในคลาสเรียน

การเคลื่อนไหวร่างกาย (Mobility) เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในเด็กให้พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างอิสระในน้ำ การเคลื่อนไหวในน้ำนับเป็นขั้นแรกของการฝึกการว่ายน้ำในระยะยาวด้วย และด้วยการสอนการใช้แขนและขาอย่างถูกต้อง (Propulsion) ในการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL เด็กจะสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ในไม่ช้า รวมไปถึงผ่านกิจกรรมและการใช้คำสั่งหรือคิวเพื่อให้เขาเข้าใจการฝึกทักษะต่างๆ
พื้นฐานทั้ง 4 ข้อนี้มารวมกันเป็นหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำในระดับขั้นที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน

Written By: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand


การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ BABY POOL (ตอนที่ 1)

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักกังวลเวลาพาน้องมาเรียนว่ายน้ำ คือ กลัวว่าน้องจะไม่สบาย ติดเชื้อ และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่ BABY POO...

Read More

ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำแบบ BABY POOL

ที่ BABY POOL เราสอน Water Safety Skills หรือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในน้ำ ซึ่งนับเป็นทักษะที่มีประโยชน์มหาศาลในการช่วยช...

Read More

หลักสูตรการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL กับการดำน้ำ (Submersion)

การดำน้ำหมายถึงการที่ทุกส่วนของร่างกายถูกล้อมรอบโดยน้ำอย่างสมบูรณ์ การดำน้ำ (Submersion) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนว...

Read More