การเรียนว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็กเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านล้วนทราบดีว่าเด็กๆมาเรียนแล้วจะสนุกสนานและแข็งแรง แต่เรียนอย่างไรจึงจะได้ทักษะหรือเทคนิคการว่ายน้ำที่ถูกวิธี และยังคงความสนุกสนานไว้ได้ นั่นคือข้อแตกต่างของหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนสอนว่ายน้ำ

หลักสูตรของ BABY POOL เน้นพื้นฐานหลักของการว่ายน้ำ 4 ข้อ ได้แก่ การลอยตัวหรือการพยุงตัว (Buoyancy) การปรับสภาพการหายใจก่อนดำน้ำ (Conditioning) การฝึกการกลั้นหายใจ (Breath Control) และการเคลื่อนไหว (Mobility) ทั้งหมดเป็นพื้นฐานหลักของการเรียนว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กที่จะนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างแท้จริง
ลองมาดูว่าแต่ละข้อมีรายละเอียดอะไรบ้าง

การลอยตัวหรือการพยุงตัว (Buoyancy) คือการสอนอย่างง่ายๆให้ทารกใช้มวลและความหนาแน่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการพยุงตัวเองในน้ำ ให้โอกาสเด็กได้รับรู้ถึงการลอยตัวของตนเองระหว่างการเรียนว่ายน้ำ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทารกลงน้ำ เขาจะได้เรียนรู้ผ่านท่าอุ้มหลากหลายที่ให้เขาได้สัมผัสถึงการพยุงตัวของตนเองและค่อยๆสร้างความมั่นใจมากขึ้นๆ และเมื่อเรานำการพยุงตัวมารวมเข้ากับเทคนิคการกลั้นหายใจ นั่นคือการสอนให้เขาเคลื่อนตัวในน้ำที่เรียกว่า Free Float หรือการลอยตัวอย่างอิสระ

การปรับสภาพการหายใจก่อนดำน้ำ (Conditioning) นับเป็นขั้นแรกสุดของการฝึกการกลั้นหายใจ นั่นคือการเริ่มต้นใช้น้ำจำนวนน้อยๆโดยมีคิวของคำพูดหรือคำสั่งจากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อทำให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อไหร่ต้องกลั้นหายใจ การฝึก Cup Conditioning โดยการราดน้ำจากแก้วลงบนศีรษะของเด็ก โดยผ่านเกมส์และเสียงเพลงสนุกๆ เป็นการเรียนแบบนุ่มนวลและเป็นการสื่อสารที่ได้ผลที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

การฝึกการกลั้นหายใจ (Breath Control) คือการควบคุมการหายใจทั้งใต้น้ำและบนน้ำ เมื่อเด็กผ่านการฝึก Cup Conditioning มาหลายครั้งในชั้นเรียนว่ายน้ำและที่บ้าน เด็กจะคุ้นเคยกับการกลั้นหายใจและพร้อมจะดำน้ำครั้งแรก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะฝึกทำ Cup Conditioning ที่บ้านระหว่างการอาบน้ำให้ทารกและเด็กๆเป็นประจำเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะดำน้ำในคลาสเรียน

การเคลื่อนไหวร่างกาย (Mobility) เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในเด็กให้พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างอิสระในน้ำ การเคลื่อนไหวในน้ำนับเป็นขั้นแรกของการฝึกการว่ายน้ำในระยะยาวด้วย และด้วยการสอนการใช้แขนและขาอย่างถูกต้อง (Propulsion) ในการเรียนว่ายน้ำที่ BABY POOL เด็กจะสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ในไม่ช้า รวมไปถึงผ่านกิจกรรมและการใช้คำสั่งหรือคิวเพื่อให้เขาเข้าใจการฝึกทักษะต่างๆ
พื้นฐานทั้ง 4 ข้อนี้มารวมกันเป็นหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำในระดับขั้นที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน

Written By: Saman, Swimming Coach @ BABY POOL Thailand


เด็กเกิดมาพร้อมกับความกลัวน้ำหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่ ทารกที่กลัวน้ำนั้นมีน้อยมาก ทารกจะเกิดมาพร้อมสัมผัสด้านการวางตำแหน่งร่างกายที่สมบูรณ์ และรับรู้ถึงการขยับต...

Read More

Kicking Reflex ปฏิกิริยาการเตะขา

มีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายแบบในทารก และเราสามารถนำการตอบสนองเหล่านี้มาใช้ในการเรียนว่ายน้ำ ปฏิกิริยาเหล่...

Read More

ประสบการณ์ว่ายน้ำครั้งแรกของลูกน้อย

การเรียนว่ายน้ำเป็นหนึ่งในทักษะที่ให้ประโยชน์มากกว่าพัฒนาการด้านร่างกายที่ยอดเยี่ยม เพราะการเรียนว่ายน้ำคือทักษะการช่วย...

Read More