การว่ายน้ำในเด็กทารกเป็นที่นิยมและยอมรับแพร่หลายอย่างมากในประเทศอังกฤษ และอีกหลายประเทศทั่วโลก  ทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยร่างกายจะแข็งแรง  กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทุกส่วนได้เต็มที่  เป็นการเตรียมพร้อมที่จะหัดยืนและเดิน  ทารกจะพัฒนาประสาทสัมผัสทางผิวหนังผ่านการ สัมผัสและโอบกอดจากพ่อแม่  รวมถึงประสาทสัมผัสอื่นๆผ่านคำพูด  สัญลักษณ์  เสียง  และท่าทาง  เหนือสิ่งอื่นใดเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่จะได้รับความสนุกสนานจากประสบการณ์ว่ายน้ำ  หลักสูตรของ BABY POOL เน้นการเรียนรู้แบบ Child Centered โดยเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นและความปลอดภัยในการเล่นน้ำ (Water Safety Skills) ให้แก่ทารกและเด็กเล็กผ่านการทำซ้ำ (Repetition) เสียงเพลง และกิจกรรมที่สนุกสนาน    

Baby swimming recently has become very popular and well-recognized in UK and various countries around the world.  Swimming will help baby develop physically and mentally.  Baby will be healthy by stipulating movement in his muscles to be ready for his first stand and walk.  Baby can also develop other touching senses through words, symbols, sounds and gestures during swimming lessons.  Our courses in BABY POOL focus on Child Centered Approach, developing fundamental swimming skill and water safety skills for babies and toddlers through repetitions, songs and fun activities.